Inkludering av voksne innvandrere

Publisert: 12. desember 2023

Flere fylkeskommuner tilbyr tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Det er et opplæringstilbud som er tilpasset deltakernes behov.

Slike tilbud vil ofte innebære hyppig veksling mellom opplæring i klasserom og i bedrift, og krever god kommunikasjon mellom skole og arbeidsgiver. Deltakerne er vanligvis rekruttert fra NAV eller flyktningtjenesten og opplæringen gjennomføres som et samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV, kommunen, opplæringskontor og arbeidsgiver.

Ta kontakt med din fylkeskommune hvis du vil vite mer om muligheten for å samarbeide om læreplass til voksne innvandrere.