Vil du ansette lærlinger?

Sist oppdatert: 13. desember 2023

Ved å ansette lærlinger gjør du både bedriften din og samfunnet en tjeneste. Her finner du informasjon om hvordan du kan rekruttere lærlinger og hvordan du kan bidra til at de som allerede er ansatt kan oppnå fagbrev.

Tips for å lykkes med rekruttering av lærlinger

Søket etter de rette lærlingene bør begynne tidlig på året og det er flere gode måter å rekruttere en lærling på. Du kan lyse ut stillingen, men det er også vanlig å ta kontakt med en videregående skole som tilbyr deres fag for å tilby praksisplass, gjennomføre speedintervju med elever og invitere skoleelever til virksomheten. Det er også mulig å delta på ulike arrangementer for å gjøre seg synlig.

Rekruttering av lærlinger | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)