Rettigheter og plikter

Sist oppdatert: 14. desember 2023

Her er en oversikt over hvilke rettigheter og plikter en lærebedrift har. 
  • En lærebedrift skal være godkjent av fylkeskommunen.
  • Alle lærebedrifter er pliktig å ha en faglig kvalifisert leder, en intern plan for lærlingene og opplæring som følger det enkelte fagets læreplan.
  • Faglig leder har ansvaret for lærlingen under læretiden, og godkjenningen av lærebedriften er knyttet til den faglige lederen.
  • Det er mulig å ha lærlinger og lærekandidater fra ulike fagretninger samtidig, så lenge bedriften er i stand til å følge dem opp faglig.
  • Som arbeidsgiver har lærebedriften de samme rettigheter og plikter for lærlingen som for andre ansatte i virksomheten, også når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
  • Lærebedriften har også plikt til å melde lærlingen opp til fag-/svenneprøven. Hvis lærebedriften er medlem av et opplæringskontor, kan opplæringskontoret ta ansvar for dette.