Lærlingeordningen

Sist oppdatert: 13. desember 2023

Ordningen gir unge og voksne mennesker muligheten til å få opplæring i et yrke ved å kombinere teori og praksis.

Lærlingeordningen er en ordning med lange tradisjoner i Norge. For å bli en lærling må man inngå en lærekontrakt med en godkjent lærebedrift. Lærebedriften har ansvar for å gi lærlingen nødvendig opplæring i henhold til læreplanen for det aktuelle faget. Ved oppstart av læretiden inngås en opplæringskontrakt med bedriften, eller med et opplæringskontor. I tillegg inngås en arbeidsavtale med bedriften. Lærebedriften mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen.

Lærlingeordningen er regulert av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.