Realkompetansevurdering

Sist oppdatert: 12. desember 2023

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Den ansatte beholder sin lønn i opplæringstiden. Det er fylkeskommunen som godkjenner søknader til ordningen, og arbeidsgiver og den ansatte søker sammen om å få en kontrakt om fagbrev på jobb. Kontrakten garanterer veiledning og opplæring som må til for å kunne gå opp til fagprøven, og må ha en minstetid på ett år, som er opplæringsåret.