Mangfold på toppen av agendaen

Sist oppdatert: 16. januar 2024

Strawberry har vunnet Mangfoldsprisen for sitt betydelige systematiske arbeid med inkludering. “De har allerede oppnådd høyt mangfold blant ansatte og blant ledere i sin virksomhet gjennom systematisk og lederforankret arbeid over tid,” ifølge årets jury.

I Strawberry jobber det folk fra rundt om i hele verden. I den forhenværende jordbærplukkeren Petter Stordalens konsern er døren åpen for alle.
– Mangfold er på toppen av agendaen i vår Strawberry. Vi har så mange roller vi skal fylle, og da er vi er helt nødt til å henvende oss bredt, sier Executive Vice President i Hotel Services, Eirik Bogsnes.

På de 230 hotellene i Skandinavia, har om lag halvparten av de 18 000 ansatte en ikke-nordisk bakgrunn. I ledelsen er det rundt 10 % som har ikke-nordisk bakgrunn.
Integrering av mangfoldsledelse og talentutvikling i Strawberry

Strawberry har et bredt spekter av eksempler på mangfolds- og inkluderingsarbeid. En av deres nøkkelstrategier er intern talentutvikling, spesielt rettet mot ansatte med innvandrerbakgrunn. Mange av deres nåværende ledere startet sin karriere i mer beskjedne roller og har, gjennom opplæring og utviklingsmuligheter, avansert til lederstillinger.

De har utviklet et omfattende læringsprogram om mangfold og inkludering, som er integrert i både onboarding for nyansatte og i deres lederutviklingsprogram "Unleash". Dette programmet dekker viktige emner som hva mangfold og inkludering innebærer, bevissthet om ubevisste fordommer, og andre relevante temaer.

For 2024 har Strawberry satt seg et mål om å forbedre utviklingen av ansatte med innvandrerbakgrunn ytterligere. De planlegger å implementere digitale verktøy for språkopplæring for å akselerere denne prosessen.

Speiler mangfoldet blant gjestene 

Med sin sammensetning av ansatte har Strawberry skapt et arbeidsmiljø som reflekterer det mangfoldet de ser blant sine gjester. For Strawberry er mangfold ikke bare et mål, det er en styrke som bidrar til gode ideer og økt kreativitet.
Dette er også tatt metodisk i bruk, ved at de har innført systemer der de ansatte kan komme med innspill og ideer til både produktutvikling og til forbedring av arbeidsmiljøet.


Emilie Hamberg, General Manager Comfort Hotel Børsparken, jobber side om side med folk fra mange ulike kulturer. Hun forteller om fordelene hun som leder opplever ved å ha en mangfoldig ansattgruppe.

– Om du har en problemstilling eller du skal løse en situasjon eller oppgave, så får du veldig mange ulike innfallsvinkler og perspektiv. Det er ekstremt lærerikt, sier hun.


Stolte ansatte

– Vi er stolte av mangfoldet vårt og mangfoldet gjør oss til et bedre sted å jobbe, sier Eirik Bogsnes.

Han forteller at de har mange gode opplevelser med inkludering. Folk kommer med mange ulike og vanskelige bakgrunner. – Vi ser at de lykkes på arbeidsplassen og får gode kollegaer. Så blir vi veldig stolte når kåringen av året ansatt går til ansatte med veldig sterke historier. Da ser vi at det er mulig å lykkes, uansett bakgrunn, sier han.


Rekruttering uten CV-fokus

– Vi pleier å si at hos oss har vi rom for alle. I Strawberry er det viktigste du tar med deg engasjement, energi og begeistring. Og har du det, så kan du skape en karriere hos oss, uansett. Så betyr det ikke så mye hvilken CV du har, eller bakgrunn du har eller hvilket språk du snakker.

Når Strawberry rekrutterer til nye hotell, så kjører de ofte en talentjakt hvor folk, uavhengig av bakgrunn, kan komme og presentere seg selv, og vise sin motivasjon for å jobbe.


– Så ser vi nesten ikke på CV-en i det hele tatt, sier Eirik.

Intervjuer med Google-translate

Språk kan være en utfordring, men hos Strawberry må du verken kunne norsk eller svensk eller engelsk når du blir ansatt.

– Det er mange roller hos oss som du kan komme med det språket du har, sier Eirik.

– Og vi har eksempler på at det har vært gjennomført intervjuer med Google-translate hvor de har fått jobben og klart seg bra. Og så lærer man seg jo norsk etter hvert.


Språk er viktig for inkludering og det sosiale på arbeidsplassen, så vel som utenfor arbeidsplassen. Strawberry har derfor tilrettelagt for språktrening som et tilbud til de ansatte. Samtidig skaper de et arbeidsmiljø der læring av språk skjer naturlig som en del av jobben.

– Den beste måten å lære språk på, er jo på arbeidsplassen, sier Eirik.

Samarbeid med Oslo Kollega

Ikke bare samarbeider Strawberry med arbeids- og inkluderingsbedriften Oslo Kollega, de har dem i en hel etasje i Comfort Hotel Børsparken. De får bruke hotellet som en treningsarena for arbeidstrening, hvor noen hundre kandidater kan få arbeidstrening hvert eneste år, ved ulike hotell i konsernet. Resultatet? Rundt en tredjedel av disse kandidatene går videre til faste stillinger i Strawberry.

– Her har man jo hele tiden gjort en jobb med inkludering og mangfold. Vi lever disse verdiene her, det kan man både se her på treningsarenaen og på dem som går ut i jobb i Strawberry, sier Sarah O. Larsson, Hotel Service Coach i OsloKollega.


– Vi ble utrolig stolte av å få den anerkjennelsen. Selvfølgelig er mangfold en helt naturlig del for oss i Strawberry, men dette gir oss også en ekstra motivasjon for å bli enda bedre og strekke oss enda lenger for å skape et inkluderende arbeidsmiljø med mangfold og trivsel for alle dem som jobber her, avslutter Eirik Bogsnes.

Juryens begrunnelse:

Vinneren er en stor virksomhet som allerede har oppnådd høyt mangfold blant ansatte og blant ledere i sin virksomhet gjennom systematisk og lederforankret arbeid over tid. Kundegruppen er mangfoldig. Virksomheten profilerer derfor hvorfor mangfold er viktig for virksomheten. Dette følges opp og kommuniseres tydelig både internt og eksternt. Mange ansatte har begynt sin karriere gjennom språk- eller arbeidspraksis og har i dag fast ansettelse og flere har i dag ledende stillinger. Virksomheten har systemer for å finne og løfte frem talenter blant ansatte og de kan vise til mange gode eksempler på mangfolds- og inkluderingsarbeid. De kan vise til systemer for hvordan de ansatte kan komme med innspill og ideer til både produktutvikling og til forbedring av arbeidsmiljøet. Virksomheten har inkludert kompetanse i mangfoldsledelse i sitt lederprogram som alle ledere gjennomgår. Vinneren er en virksomhet som har lagt ned et betydelig systematisk arbeid som kan være inspirasjon til andre store arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor.