– Vi mennesker ønsker å bruke det vi kan

Sist oppdatert: 16. januar 2024

Marete Beck fra Øst politidistrikt
For Øst Politidistrikt er det viktig å speile samfunnet de opererer i og menneskene de møter. Derfor legger de til rette for at medarbeidere med en flerkulturell bakgrunn får bruke hele seg, ikke bare den utdannelsen de måtte ha.   

Det er en av årsakene til at de vant Mangfoldsprisen 2020.

–  Å jobbe med mangfold er noe som ligger hjertet mitt ekstra nært, derfor er det veldig stas å vinne denne prisen.

Det sier Merete Beck, seksjonsleder i utlendingseksjonen i Øst Politidistrikt, som vant Mangfoldsprisen for store- og mellomstore virksomheter i Viken. På regjeringens integreringskonferanse i september gikk de foran de andre fylkesvinnerne og vant kategorien nasjonalt.

Beck er på Grålum, litt utenfor Sarpsborg, hvor to avsnitt i seksjonen holder til. De tre andre avsnittene i seksjonen er i Ski og på Lillestrøm. –  Det er avsnittene på Grålum som har vunnet prisen, men det jobbes like mye med mangfold i de andre avsnittene, så jeg snakker på vegne av hele utlendingsseksjonen, sier Beck. 

En rollemodell til etterfølgelse

Utlendingseksjonen på Grålum har både en operativ enhet, som består av politibetjenter som driver med utlendings- og grensekontroll, og utlendingsforvaltningen, hvor det også jobber sivile, som gjør et bredt spekter av oppgaver innenfor utlendingsforvaltningen. De intervjuer blant annet personer i familieinnvandringssaker, tar imot søknader, fatter vedtak i oppholdssaker og jobber med bortvisning- og utvisningssaker.

Bilde av øst politiditrikt

Politimann som står inntil en vegg og følger med

Byline tekst

– Det som er felles for alt vi gjør, er at det handler om menneskers muligheter til å komme seg inn eller oppholde seg i Norge, forteller Beck. – Det betyr at vi jobber i skjæringspunktet mellom det å yte service og tilrettelegge for lovlig innreise og opphold, samtidig som vi utfører kontrolloppgaver og etterforsker brudd på utlendingsloven, fortsetter hun.

Utlendingseksjonen møter derfor mange utenlandske statsborgere og mennesker med flerkulturell bakgrunn. Da er det viktig å ha medarbeidere som disse menneskene kan kjenne seg igjen i. Flere av de som jobber i seksjonen, både de med politiutdannelse og de sivilt ansatte, har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Hun forteller at de bruker tolk i formelle situasjoner, men at det har mye å si i den daglige kontakten med folk at de ansatte kan snakke med publikum med det språket de bruker. – Det gjør at vi har mer å spille på i dialogen vi som etat er nødt til å ha med mennesker, sier hun.

– Jeg tror det har mye å si for folk at vi har mennesker med ulike etnisiteter, at det er noen som ser ut som dem og snakker samme språk som dem når de kommer til oss. Det er med på å gi politiet en større grad av legitimitet og et bedre omdømme i befolkningen, sier Beck.

Dette er også noe juryen legger vekt på i sin begrunnelse for at Øst Politidistrikt vant Mangfoldsprisen. – Det at etaten gjenspeiler samfunnet gjør at de er en rollemodell til etterfølgelse, skriver de, og håper andre offentlige virksomheter kan bli inspirert.

– Det som er felles for alt vi gjør, er at det handler om menneskers muligheter til å komme seg inn eller oppholde seg i Norge, forteller Beck. – Det betyr at vi jobber i skjæringspunktet mellom det å yte service og tilrettelegge for lovlig innreise og opphold, samtidig som vi utfører kontrolloppgaver og etterforsker brudd på utlendingsloven, fortsetter hun.

Utlendingseksjonen møter derfor mange utenlandske statsborgere og mennesker med flerkulturell bakgrunn. Da er det viktig å ha medarbeidere som disse menneskene kan kjenne seg igjen i. Flere av de som jobber i seksjonen, både de med politiutdannelse og de sivilt ansatte, har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Hun forteller at de bruker tolk i formelle situasjoner, men at det har mye å si i den daglige kontakten med folk at de ansatte kan snakke med publikum med det språket de bruker. – Det gjør at vi har mer å spille på i dialogen vi som etat er nødt til å ha med mennesker, sier hun.

– Jeg tror det har mye å si for folk at vi har mennesker med ulike etnisiteter, at det er noen som ser ut som dem og snakker samme språk som dem når de kommer til oss. Det er med på å gi politiet en større grad av legitimitet og et bedre omdømme i befolkningen, sier Beck.

Dette er også noe juryen legger vekt på i sin begrunnelse for at Øst Politidistrikt vant Mangfoldsprisen. – Det at etaten gjenspeiler samfunnet gjør at de er en rollemodell til etterfølgelse, skriver de, og håper andre offentlige virksomheter kan bli inspirert.

Personell i skranke

Bilde av en dame i skranke i Øst politidistrikt

Ønsker et bredt spekter av medarbeidere

Politiet er mye mer enn de som patruljerer i uniform. I utlendingsseksjonen jobber det folk med politiutdannelse, men de har også ansatte fra andre fagområder, som lærere og jurister. I tillegg har de medarbeidere uten høyere utdannelse, men med lang arbeidserfaring i seksjonen i stedet. Flere i seksjonen har fått fast ansettelse etter å ha vært der på arbeids- eller språktrening.

Beck forteller at de prøver å tiltrekke seg et bredt spekter av mennesker når de rekrutterer, både når det kommer til utdannelse, språk og alder, men også kultur, religion og livserfaring.

– Vi har et mangfold i arbeidsoppgavene våre og trenger derfor et mangfold blant de medarbeiderne som vi ansetter for å ivareta det store spennet i oppdraget vårt, både med tanke på formell kompetanse, men også realkompetanse, sier Beck, og legger til at dette er noe politiet har et stadig større fokus på.

Hun skrev masteroppgave om tematikken i 2012 og forteller at medarbeidere med en flerkulturell bakgrunn har et ønske om å bruke hele seg, ikke bare den utdannelsen de måtte ha.

– Det ligger i oss mennesker at vi ønsker å bruke det vi kan, og både språk og flerkulturelle ferdigheter er noe vi har stor nytte av i min seksjon og i politiet for øvrig, sier hun.

Dette er derfor noe de snakker om allerede på jobbintervju med nye medarbeidere.

– Flere av våre medarbeidere kan fortelle om sine egne erfaringer med utlendingsmyndighetene. Det gjør oss mer bevisst på hvordan vi framstår, sier hun.

Koronakrisen har ført til at de ennå ikke har fått samlet seksjonen og feiret at de har vunnet Mangfoldsprisen. Både på grunn av smittevern, men også fordi det er Becks seksjon som siden mars har patruljert grensekontrollen ved riksgrensen mot Sverige.

– Jeg kan ikke huske sist vi var samlet alle sammen, men det betyr veldig mye for oss å få denne anerkjennelsen. Vi får ha feiringen til gode, sier hun.