Om Mangfoldsprisen

: 16. januar 2024

Utdeling av mangfoldsprisen 2023
Statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

Regionale priser på flere virksomhetsnivå

Det utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, én for små virksomheter og én for mellomstore og store virksomheter, fordelt på tre regioner:

Region Nord- og Midt-Norge: 

Troms, Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal

Region Vest- og Sør-Norge:

Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark

Region Øst-Norge:

Innlandet, Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo


Det kåres to vinnere (én fra hver kategori) i hver region. I alt seks regionale vinnere. De regionale prisene deles ut høsten 2023. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Små virksomheter: opp til 19 årsverk.

Mellomstore og store virksomheter: 20 eller flere årsverk.

Nasjonale priser

Det tildeles én nasjonal pris per virksomhetskategori (én for små virksomheter og én for mellomstore og store virksomheter). De nasjonale prisene deles ut av på IMDis årlige mangfoldskonferanse i Oslo.

Regionale juryer

Regionale juryer skal stå for utvelgelsen av de regionale vinnerne. Juryene består hovedsakelig av representanter fra fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, representanter fra næringsråd/ næringsforening samt relevante lokale aktører.

Nasjonal jury

Den nasjonale juryen vil blant annet bestå av hovedsammenslutningene for partene i arbeidslivet samt nasjonale aktører innen arbeidslivet.