Dedikert mangfoldsstrategi

: 16. januar 2024

Norsk Barnebokinstitutt vinner årets Mangfoldspris for sin dedikerte innsats og vilje til å skape ringvirkninger for integrering i samfunnet - og til å berike mangfoldet i arbeidslivet.

– Det å jobbe med mangfold er ikke noe vi gjør parallelt med det vi driver med. Det er integrert i alt vi gjør, forklarer direktør for NBI, Nisrin Maktabi-Barkouki.

Norsk barnebokinstitutt er et kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur. De jobber med utdanning av fremtidige forfattere, forskning og formidling av kunnskapen de sitter med. De jobber aktivt ut mot skoler, lærerutdanninger, barnehager, bibliotek og andre organisasjoner. Av de femten ansatte, ved det lille instituttet, har fire minoritets-bakgrunn. 

Samisk litteratur og FN-samarbeid

NBI har en dedikert mangfoldsstrategi når det kommer til de nasjonale minoritetene. De har en stor samling av samisk barne- og ungdomslitteratur, ved Nasjonalbiblioteket, som de ligger vegg i vegg med.  Og på huset har de alt som har vært utgitt av både samisk og norsk barne- og ungdomslitteratur de tre siste årene.  
– Vi ønsker å synliggjøre og anerkjenne at dette er to samlinger som er likestilt. Vi ønsker å fjerne oss fra eksotifiseringen og alminneliggjøre det, sier Nisrin. 

Ut mot verden, samarbeider nå NBI med FN-sambandet om bærekraftsbiblioteket. Bærekraftsbibliotektet består av litteraturlister som kan skape større forståelse for verdens utfordringer med fattigdom, ulikheter og klimaendringer.

Stipendordning for mangfoldig rekruttering

I juryens begrunnelse trekkes det frem at Norsk barnebokinstitutt har jobbet målrettet og systematisk for å styrke det etniske mangfoldet i sin virksomhet.
Ved forfatterutdanningen utlyses studieplasser utlyses gjennom ulike mangfoldsmiljøer. Det tilbys stipend til studenter med bakgrunn fra enten Afrika, Latin-Amerika, Asia og Midtøsten, gjeldende for alle våre studieretninger. To av dem som jobber ved NBI har tidligere benyttet seg av disse plassene og er i dag forfattere og viktige ressurser for fagmiljøet. Det tilbys skrivekurs for kunstnere med flerspråklig bakgrunn, det legges vekt på mangfold i valg av pensum og ved invitasjon til gjestelærere.

– Det handler om å signalisere at vi ønsker dem med en annen bakgrunn, fordi vi trenger deres historie, deres blikk og deres strek i illustrasjonene. Disse stipendplassene bidrar til å skape de fortellingene som mangler, forklarer Nisrin.
– Jeg har alltid identifisert meg med verdiene til NBI, og har håpet at jeg skulle få muligheten til å jobbe her.

Veronica Salinas kommer opprinnelig fra Argentina og startet som student hos NBI, før hun kom tilbake til instituttet åtte år senere. Nå jobber hun med Formidlingslaboratoriet som retter seg mot barn og unge som ikke har norsk som sitt hovedspråk. Om det så er nonverbalt eller et annet språk, slik at alle barn kan få et godt litteraturtilbud. 

– Lesing er noe av det viktigste vi gjør i livet. Lesing kan ta oss til nye verdener. Vi får et nytt blikk på oss selv og på samfunnet. Lesing er viktig for utdanningen vår og for å kunne delta i demokratiet, ifølge Veronica.

I handlingsplanen til NBI blir det lagt vekt på å utvikle forskningsformidlingsartikler og podkast med mangfoldstematikk. Dette har de levert på, og jobber videre med. De jobber også med å synliggjøre arbeidet hos litterære aktører med en bred mangfoldsprofil. 

Juryen trekker også frem at NBI jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø.  -For oss er dette en selvfølge, sier Nisrin. 

En tidligere direktør for NBI har uttalt at den norske barneboklitteraturen er “Snehvit”. Med over 25 % barn med innvandrerbakgrunn bare i Oslo, har behovet for bøker som speiler leserne med ulike bakgrunner og historier økt.

– Norge er ikke lenger et isflak oppe i nord, vi er del av en større helhet, sier Nisrin engasjert. – Vi er helt avhengig av et utenfra blikk. 

En mangfoldig verden

Snart reiser NBl til bokmessen i Kairo. Der kan de knytte kontakter i de egyptiske akademiske miljøene, som har kompetanse de kan ta med seg videre inn i undervisningen, formidlingen og forskningen. 

“Banned books” eller “kansellering” har blitt en tendens i verden. Man ser at folk ønsker å fjerne bøker fordi de speiler noe politisk og moralsk som man ikke ønsker for samtiden.

– Det er veldig skummelt, for litteraturen skal være fri. Skal vi ha kritisk tenkende barn, så må de være eksponert for det som finnes. Derfor er det enda viktigere at vi har det blikket ut mot verden, sier Nisrin. 

– Verden er mangfoldig - vi flytter på oss på grunn av konflikter, sosioøkonomiske årsaker, men også kjærlighet. Så det er nødvendig for oss å kunne se oss selv i et større perspektiv, legger Veronica til.

Nisrin sier at å vinne Mangfoldsprisen vil være en anerkjennelse for det arbeidet som er gjort, men også viktig for fortsettelsen av arbeidet deres med å normalisere mangfold.

– Vi har ikke en egen modul for: «nå skal vi snakke om mangfold i litteraturen». Den er integrert og den er en naturlig del av vår undervisning, forskning og formidling.

Juryens begrunnelse:

Vinneren er en virksomhet som har jobbet målrettet og systematisk for å styrke det etniske mangfoldet i sin virksomhet. De har blant annet laget sin egen mangfoldstrategi. De ansattes kompetanse brukes til å utvikle og forbedre tjenestene. Virksomheten jobber også aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Virksomheten profilerer mangfoldets verdi innen en viktig bransje, ikke bare internt, men også ut i resten av samfunnet. De inspirerer sine målgrupper til å tenke større og bruke seg selv og sine historier. Vinneren er en liten virksomhet som gjennom sin innsats bidrar til positive ringvirkninger for integrering i samfunnet og for mangfold i arbeidslivet.