Mangfoldsledelse i praksis

: 16. januar 2024

Vindusprodusenten Natre på Hemnesberget i Nordland er en klar vinner, mener juryen, og roser virksomheten for å se hele mennesket som kommer på jobb.

Ytterst på en halvøy i Hemnes kommune i Nordland ligger Hemnesberget. Her, med utsikt over fjorden og nordnorske fjell, har mange ansatte sitt første møte med norsk arbeidsliv.

Hos Natre Vinduer avdeling Hemnes jobber det folk fra mer enn 20 nasjoner. Nå har vindusprodusenten vunnet prisen for Årets mangfoldsvirksomhet for måten de inkluderer innvandrere og flyktninger til å bli en verdifull del av ikke bare bedriften, men også det lille lokalsamfunnet.

Mangfoldsledelse i praksis

Noe av det juryen trekker fram i sin begrunnelse, er måten Natre legger til rette for at alle skal føle seg inkludert på arbeidsplassen. Samtidig som de tilbyr norskkurs på flere nivåer og er positive til bønn i arbeidstiden, holdes alle personalmøter på norsk og engelsk. For fabrikksjef Hans Petter Skjæran er det viktig å tilpasse seg for at alle skal være med på laget.

– Et inkluderende arbeidsmiljø for meg er at alle får være til stede under sine egne forutsetninger. Det handler om å forstå at du har mennesker med ulik bakgrunn og ballast om bord, sier den stolte vinneren.

Det som er viktig for ham, er å skape en trygg relasjon med de ansatte. I et HMS-perspektiv er dette særlig viktig for en fabrikk som den på Hemnesberget.

– Noen kommer fra kulturer der de ikke tør å være åpen om nestenulykker fordi de er redde for å miste jobben. Det tjener ingen at slike ting dekkes over, sier Hans Petter og legger til:

– I tillegg skjer det noe med et menneske når det forstår at det er trygt å si meningen sin, og at det er lov å påvirke sin egen arbeidsplass. Da begynner man gradvis å blomstre, forteller han.

Direktør i IMDi, Libe Rieber Mohn, stiller seg i rekken av gratulanter. I likhet med juryen, mener hun virksomheten er en klar vinner av årets pris. 

– Natre Vinduer velger bevisst å benytte seg av innvandreres kompetanse og gi karrieremuligheter. Det er god utnyttelse av ressurser for den enkelte og for det norske samfunnet. Tiltakene de gjør er mangfoldsledelse i praksis, sier hun.

Får mye igjen

Ifølge fabrikksjef Hans Petter, er det å ha et inkluderende arbeidsmiljø også økonomisk gunstig for bedriften. Det handler både om sykefravær og omdømme, mener han.

– En fornøyd arbeidstaker er en bedre arbeidstaker. Den er mindre syk, lager et bedre produkt og sprer positivitet til de andre på teamet sitt, sier den nyslåtte vinneren av Mangfoldsprisen 2022.

Likevel legger han ikke skjul på at det på mange måter kan være utfordrende å lede en bedrift med ansatte som trenger mer tilrettelegging og oppfølging.

– Det er mer krevende å lede en mangfoldsbedrift, men du verden for en kraft det er i den. Det er helt klart, sier fabrikksjefen. 

Han mener de får mye igjen for å være fleksible, som at de ansatte føler tilhørighet og ansvarsfølelse overfor arbeidsplassen. Det har de særlig merket det siste året. I krevende perioder med store leveranser har de ansatte stilt opp for å sikre driften.

– De har jobbet netter, helger og ferier. Det er klart det betyr mye for oss, forteller han.

Hele mennesker

Når det kommer mennesker fra hele verden til lille Hemnesberget i Nordland, med rundt 1500 innbyggere, er det noe helt annet enn det mange er vant til fra hjemlandet. For Hans Petter, er det viktig at alle ansatte lever fullverdige liv når de kommer.

Med boligmangel i kommunen, stiller bedriften opp for å hjelpe de ansatte med å finne et sted å bo. Der det er språkutfordringer, er gjerne Hans Petter med i forhandlinger om leiekontrakter. Det er også viktig at de som flytter dit også har noe å drive med på fritiden.

– Vi blir aldri urbane her, men vi må bruke de fortrinnene vi har, som er nordnorsk natur med hav og fjell. Derfor prøver vi å få med folk på fjelltur og fisketur. Det er noe som må læres det også, sier Hans Petter.

Han forteller at de også leier idrettshallen et par dager i uka slik at de ansatte kan spille fotball. Gjennom Natre United knytter de bånd også utenfor arbeidstiden.

– Det er viktig for oss at de ansatte er hele mennesker, som også trives utenfor jobb. Da er sjansen større for at vi får beholde dem lengst mulig, sier han.

Bra for rekrutteringen

Med hard konkurranse om arbeidskraft i regionen, er fabrikksjef Hans Petter tydelig på at den innsatsen de gjør for å inkludere innvandrere og flyktninger i virksomheten, også har en verdi for dem. De trenger fagfolk og gir ufaglærte tilbud om å ta fagbrev. Nylig fikk de beskjed om at de har fått i underkant av en million kroner fra Opplæringskontoret Nord Helgeland for å drive videreutdanning.

Natre Vinduer hjelper også overkvalifiserte ansatte med videre karrieremuligheter internt eller hos andre arbeidsgivere. Over halvparten av lederne på Hemnes har innvandrerbakgrunn.

Nå når de kan kalle seg Årets mangfoldsvirksomhet, tror Hans Petter at det bidrar positivt i jakten på flinke folk.

– En sånn pris og en synliggjøring av det arbeidet vi gjør vil gjøre det enklere for oss i et knallhardt arbeidsmarked. Samtidig som vi blir veldig stolte, sier Skjæran og tar seg til brystet. – Veldig stolte.