– Det handler om å gi folka våre det de trenger for å lykkes

: 10. november 2023

Ansatte fra Matbørsen
Da Mangfoldsprisen 2019 ble utdelt vant Matbørsen i Stokke først gull i kategorien «mellomstore/store virksomheter» og deretter hedersprisen «Årets mangfoldsvirksomhet».  

Med dobbel honnør er HR-ansvarlig, Kristine Abrahamsen, svært fornøyd. Hun kaller seg selv en «vinnerskalle», – og da er det jo ekstra stas å vinne både gull og hederspris.

Godt arbeidsmiljø og gode resultater


Matbørsen er Norges største produsent av spiseferdige produkter, og leverer varer til ferskvaredisker over hele landet. De er i overkant av 200 ansatte, og har både produksjon og administrasjon i Stokke i Vestfold. Abrahamsen forteller at selv om det har vært en viktig anerkjennelse å få de to prisene, er den største gevinsten et godt arbeidsmiljø med fornøyde kunder og ansatte.

– Vi har et positivt arbeidsmiljø og mye god kompetanse. I undersøkelser skårer vi veldig godt på alt som handler om kultur, arbeidsmiljø og kundetilfredshet. Og vi skårer aller best i de avdelingene der det er størst mangfold.

En ansatt som virkelig er fornøyd er Mouyad Alhalabi. Han begynte å jobbe hos Matbørsen for to år siden. – Jeg har jobbet med mange forskjellige mennesker i Norge, men her er det noe helt spesielt. Her blir ingen satt til side. 

- Det jobber folk fra 26 nasjoner her, men vi kjenner ikke på at vi er forskjellige, fordi vi behandles likt.

Mouyad AlhalabiAnsatt og deltaker på Matbørsens talentskole

Alhalabi er opprinnelig fra Syria, og kom som flyktning til Norge i 2014. Etter noen år i Nord-Norge flyttet han til Vestfold og startet i jobben hos Matbørsen.

– Det jobber folk fra 26 nasjoner her, men vi kjenner ikke på at vi er forskjellige, fordi vi behandles likt. Det er veldig gøy å jobbe sammen, og vi lærer mye av hverandre. I tillegg har vi gode ledere her, forteller Alhalabi.

Praksisplasser, fagbrev og talentskole


Kristine Abrahamsen trekker frem Alhalabi som et godt eksempel på at det handler om å finne riktig person til riktig stilling. Filosofien er å finne folks styrker og dyrke dem. Deretter handler det om gi folk det de trenger av verktøy for å dra nytte av kompetanse og tidligere erfaringer, og å gi dem nok påfyll til å utvikle seg videre. Selv hadde ikke Alhalabi tro på at han skulle få fast jobb, da han startet her for to år siden.

– Jeg kom til Matbørsen via Nav. Jeg er utlending fra Syria og kunne ikke norsk, så jeg tenkte at det ikke fantes muligheter for meg. Da jeg begynte å jobbe lærte jeg meg raskt maskinene. Folkene på Matbørsen fanget det opp og var på meg for at jeg skulle studere videre. Mitt første fagbrev var i logistikk og transport, og nå jobber jeg med et fagbrev i teknikk og produksjon. I tillegg har jeg fått truckførerkurs, og har deltatt på maskinkurs i Italia.

 

Bilde av ansatt på Matbørsen

Mouyad Alhalabi er i gang med sitt andre fagbrev hos Matbørsen. Han er også en del av Matbørsens talentskole, der målet er å rekruttere nye teamledere internt.

Det er flere enn Alhalabi som har fått fagbrev gjennom Matbørsen, og akkurat nå er femti ansatte i gang med fagbrevene sine. I tillegg til praksisplasser, maskinkurs, truckførerkurs og andre kompetansehevingstiltak, har Matbørsen etablert en egen talentskole, der målet er å rekruttere nye teamledere internt. Alhalabi, som er en av deltagerne på talentskolen, forteller at de har jobbet med blant annet ledelsesteori, HMS og økonomi for å bli teamledere etter fullført kurs. Abrahamsen kommer igjen tilbake til at alt handler om å gi de ansatte det de trenger for å lykkes. Og veldig ofte starter det med språkkompetanse.

Norsk som arbeidsspråk


Som en arbeidsplass med mer enn 26 nasjonaliteter samlet under samme tak er det viktig for Matbørsen å understreke at arbeidsspråket er norsk. Det innebærer at all informasjon gis på norsk og at det er norsk som snakkes og brukes i det daglige. Men både Alhalabi og Abrahamsen er enige om at det også er rundt det språklige det kan oppstå utfordringer. For å minimere utforingene knyttet til språk har Matbørsen rutiner på at alle får tilbud om språkundervisning. Faste ansatte som ikke er på «norsk 2» nivå, må ta obligatorisk språkkurs som en del av arbeidshverdagen. I tillegg holdes det frivillige kurs for de som vil lære mer, etter arbeidstid.

– Vi har hatt en del språkutfordringer og har derfor obligatoriske norskkurs. Kursene er lønnet og gjøres i arbeidstiden. Grunnen er først og fremst at vi skal lage trygg mat, og da er avhengige av at alle må forstå arbeidsoppgavene. Og så er det viktig for arbeidsmiljøet, det er kjipt å være på jobb og ikke forstå noe, forteller Abrahamsen. Hun mener det er relativt enkelt å gjøre noe med utfordringene rundt språk. –  Vi setter bare i gang og sier, `hvem vil være med på norskkurs?´, så får vi inn påmeldinger, setter opp et tidspunkt og får tak i en lærer via Folkeuniversitetet.

Kursene finansieres enten av Matbørsen selv eller med støtte fra Kompetanse Norge, – alle arbeidsgivere bør søke støtte til språkopplæring derfra, tilføyer Abrahamsen.

Gode erfaringer med rekruttering via Nav


Det systematiske arbeidet med mangfold startet for alvor da Nav ønsket et samarbeid. Etter noen år med rekrutteringssamarbeid med Nav, og samarbeid med kvalifiseringsbedriften Fønix, har Matbørsen svært gode erfaringer.

– Da Nav banket på døra i 2012 var vi i utgangspunktet litt skeptiske. Vi var opptatt av å sette tydelige krav på hva slags kompetanse vi trengte og ønsket oss. Det viste seg at nettopp det ble et viktig suksesskriterium for samarbeidet. Det ble rett og slett en vinn-vinn-situasjon; vi får mange flinke folk, vi tar samfunnsansvar og Nav får folk i arbeid. Vi har rekruttert nye ansatte på alle nivåer gjennom samarbeidet, fra drift til mellomledere, sier Abrahamsen.

I tillegg til tradisjonell rekruttering og rekruttering via Nav, forteller Abrahamsen at en positiv bieffekt av arbeidet med mangfold har vært at de har blitt kjent som en arbeidsplass med svært godt arbeidsmiljø. – Venner av ansatte kommer for å søke jobb fordi mange her skryter av arbeidsplassen sin.

– Det er en viktig del av oss rett og slett

En viktig forutsetning for å lykkes har vært å skape en egen Matbørsen-kultur. Selv om Abrahamsen mener mangfold alltid har vært en del av bedriften, har det systematiske arbeidet gjort mangfold til en av Matbørsens store styrker i dag.

– Det er litt rart å si det, men det føles som det har gått av seg selv.Men det er selvfølgelig ikke sant, vi har jo hatt et system og vi har stått veldig hardt på de siste åra, sier Abrahamsen. –Vi kommer til å fortsette det arbeidet, og vi skal stadig jobbe for å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Vi ser at det gir gevinst både for arbeidsmiljø og kompetanse, noe som igjen gjør oss til en mer lønnsom bedrift. Mangfold har blitt en viktig del av oss, avslutter Kristine Abrahamsen.

Faktaboks:


Fønix – Fønix tilbyr bedriftsintern fagopplæring innenfor ulike fagområder. Voksne ufaglærte i jobb får mulighet til å ta fagbrev med hjelp og støtte fra Fønix.

Kompetanse Norge – Kompetanse Norge gir blant annet økonomisk støtte til norskundervisning på arbeidsplasser.